Online conference: DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF POLISH SOCIAL ECONOMY

Our friends from neighbouring region –  WAMA COOP Association from Olsztyn, Poland, acting as a local Social Economy Support Centre (OWES) invites you to participate in the conference on DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMICS, which will be held online on the ClickMeeting platform on June 22, 2021 from 12.00-14.30. The conference will be held in Polish.

The conference carried out as part of the tasks of the Social Economy Support Center in Olsztyn is co-financed by the European Union and the state budget under the European Social Fund.

During the meeting, it will be possible to listen to the speeches of invited guests&experts and take part in the debate on “Searching for new solutions for the development of the social economy sector”.

All interested should register using the registration form on the website:

https://wamacoopolsztyn.clickmeeting.com/kierunki-rozwoju-ekonomii-spolecznej/register?fbclid=IwAR3ub3w6Yiy7Wc0XBpqvcCIs-CVshJHXc8Dd0-MQWyrLy4Y7JWYi0-n0FvY

 

After registration, you will receive a confirmation message and login instructions to the e-mail address provided.

Join us!

194210347_2916415918605794_3236170720521627681_n

Information in Polish:

Zapraszamy do udziału w konferencji zaprzyjaźniona z nami organizacji WAMA COOP -nt. KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, która odbędzie się on-line na platformie ClickMeeting w dniu 22.06.2021 r. w godzinach 12.00-14.30.
Konferencja realizowana w ramach zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowana jest środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie spotkania będzie możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych gości oraz wzięcia udziału w debacie nt. „Poszukiwanie nowych rozwiązań rozwoju sektora ekonomii społecznej”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie:
https://wamacoopolsztyn.clickmeeting.com/kierunk…/register
Po rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem oraz instrukcją logowania.
Serdecznie zapraszamy!

 

The Social entrepreneurship in the Baltic states platform calendar provides a consolidated listing of different events globally related to the social entrepreneurship issues. By promoting seminars, conferences and different events and other activities, the calendar encourages communication and strengthens community of social entrepreneurs, provides more comprehensive information about external world, and helps serve educational and support missions.

If you know an interesting upcoming event about social entrepreneurship – feel free to add it to our calendar via this form.

Learn more here about contributing to our Events section.

This publication has been prepared within SENBS project No. 2020- 1-EE01-KA204-077999. The content of this publication is the sole responsibility of the project coordinator and may not always reflect the views of the European Commission or the National Agency.